De toekomst van flex
inhoud inleiding colofon
hoofdstuk_1 hoofdstuk_1-1 hoofdstuk_1-2 hoofdstuk_1-3 hoofdstuk_1-4 hoofdstuk_1-5
hoofdstuk_2 hoofdstuk_2-1 Lees meer
hoofdstuk_3 hoofdstuk_3-1 hoofdstuk_3-2 hoofdstuk_3-3 hoofdstuk_3-4 hoofdstuk_3-5
handleinding handleinding
Home knop Content Content
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
hoofdstuk 1 content Lees meer
Home knop
Home knop hoofdstuk 1.2 content
Titel figuur 2

▲ significant hoger dan gemiddeld, ▼ significant lager dan gemiddeld

Home knop hoofdstuk 1.3 content
Titel figuur 3
Toename Toename Blijft gelijk Blijft gelijk Afname Afname
Contracttype Gemiddeld Industrie Bouw Handel Horeca Vervoer Financiën Diensten Overheid Zorg Gemiddeld Industrie Bouw Handel Horeca Vervoer Financiën Diensten Overheid Zorg Gemiddeld Industrie Bouw Handel Horeca Vervoer Financiën Diensten Overheid Zorg
Vast contract 24,7% 40,43% 27,84% 21,43% 18,48% 28,09% 24,56% 23,85% 18,00% 17,17% 48,5% 46,81% 52,58% 53,06% 65,22% 59,55% 55,26% 54,13% 38,00% 40,40% 26,7% 12,77% 19,59% 25,51% 16,30% 12,36% 20,18% 22,02% 44,00% 42,42%
Tijdelijk contract 32,4% 33,71% 37,11% 27,55% 23,91% 30,77% 21,93% 34,58% 37,50% 31,00% 46,8% 53,93% 44,33% 56,12% 64,13% 56,04% 40,35% 43,93% 35,42% 47,00% 20,8% 12,36% 18,56% 16,33% 11,96% 13,19% 37,72% 21,50% 27,08% 22,00%
Uitzendkracht/ gedetacheerd 17,1% 15,63% 19,57% 16,49% 8,33% 15,73% 11,30% 13,33% 29,29% 8,08% 75,9% 75,00% 70,65% 81,44% 90,63% 75,28% 81,74% 80,00% 66,67% 75,76% 7,0% 9,38% 9,78% 2,06% 1,04% 8,99% 6,96% 6,67% 4,04% 16,16%
ZZP-er 14,8% 5,38% 34,02% 9,18% 5,26% 8,70% 10,53% 23,81% 17,17% 9,28% 80,9% 90,32% 56,70% 85,71% 94,74% 89,13% 86,84% 75,24% 78,79% 84,54% 4,4% 4,30% 9,28% 5,10% 0,00% 2,17% 2,63% 0,95% 4,04% 6,19%
Payroll 5,2% 3,23% 9,28% 1,02% 6,32% 5,49% 4,42% 8,49% 12,37% 0,00% 92,6% 96,77% 87,63% 98,98% 92,63% 93,41% 94,69% 86,79% 81,44% 96,97% 2,1% 0,00% 3,09% 0,00% 1,05% 1,10% 0,88% 4,72% 6,19% 3,03%
Overig (oproep/min-max) 15,5% 8,60% 9,38% 15,31% 22,92% 10,23% 11,40% 8,65% 20,20% 25,51% 81,7% 89,25% 88,54% 83,67% 71,88% 85,23% 84,21% 89,42% 75,76% 67,35% 2,8% 2,15% 2,08% 1,02% 5,21% 4,55% 4,39% 1,92% 4,04% 7,14%
hoofdstuk 1.1 link hoofdstuk 1.2 link hoofdstuk 1.3 link hoofdstuk 1.4 link hoofdstuk 1.5 link
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Home knop hoofdstuk 2 content Lees meer
Home knop hoofdstuk 2.1 content
Titel figuur 6
  • Personele flexibiliteit
  • Proces en organisatie
  • Markt
  • Niet flexibel

Klik hierboven voor toevoeging van de sectorale percentages

▲ significant hoger dan gemiddeld, ▼ significant lager dan gemiddeld

Go to size Hoofdstuk 3 knop
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
hoofdstuk 3 content Lees meer
Home knop
Home knop hoofdstuk 1.1 content
Titel figuur 2
Home knop hoofdstuk 1.2 content
Titel figuur 2
Home knop hoofdstuk 1.3 content
Titel figuur 2
Gemiddeld 10-100 werknemers 100-200 werknemers > 200 werknemers
Beleid t.a.v. percentage flexibele contracten 25,2% 27,5%▼ 32,7% 40,3%▲
Beleid t.a.v. verschillende typen flexibele contracten 28% 27,8%▼ 36,9% 44,9%▲
Beleid t.a.v. de keuze voor bepaalde leveranciers 41,8% 48,4%▼ 65,2%▲ 72,6%▲
In die keuze rekening gehouden met kwaliteitskeurmerk (N = 418) 76,6% 76,9% 73,9% 90,8%▲

Klik hierboven om bedrijfsgroottes in de tabel uit te zetten

▲ significant hoger dan gemiddeld, ▼ significant lager dan gemiddeld

Home knop hoofdstuk 1.4 content
Titel figuur 2
Gemiddeld 10-100 werknemers 100-200 werknemers > 200 werknemers
Sprake van “in house” situatie? (N = 717)
● ja, één uitzendbureau 4,0% 1,8%▼ 2,4% 12,2%▲
● ja, meerdere uitzendbureaus 0,3% 0,4% 0% 0,4%
Betrekt flexleverancier bij strategische personeelsplanning (N=744) 17,0% 13,6%▼ 18,3% 26,3%▲
Wanneer laat u de flexleverancier weten dat er werk aan komt? (N = 714)
● op het moment dat het er is/een paar dagen van tevoren 54,1% 50,5%▼ 54,7% 63,7%▲
● per maand 13,4% 13,7% 11,9% 13,9%
● per kwartaal 5,6% 4,5% 8,2% 6,4%
● per half jaar 2,6% 2,7% 3,6% 1,6%
● per jaar 3,3% 3,0% 4,2% 3,4%
Home knop hoofdstuk 1.5 content
Titel figuur 2
Afname diensten? Ja Nu niet, maar wel kans Nee / Weet niet
HR diensten zoals werving en selectie, assessments, introductie, training en opleiding, mobiliteit of outplacement 5,7% 20,2% 74,1%
Personeelsplanning 4,7% 4,6% 90,8%
Payrolling, personele administratie, salarisadministratie 3,8% 14,8% 81,5%
Re-integratie services 3,0% 0,7% 96,3%
Services in het kader de invulling van de MVO agenda 1,0% 0,5% 98,5%
Poolmanagement 0,9% 9,9% 89,2%
Services in het kader de invulling van de social return verplichting 0,8% 19,0% 80,2%
Outsourcing/contracting 0,7% 13,4% 85,9%
Andere diensten 0,1% 3,3% 96,7%
Colofon knop
hoofdstuk 3.1 link hoofdstuk 3.2 link hoofdstuk 3.3 link hoofdstuk 3.4 link hoofdstuk 3.5 link
Home knop Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3